Avliving og kremering

43Avliving:

Å avlive et kjæledyr er som regel forbundet med mange følelser, og for mange eiere er det første gang de overværer en avliving. Det er vår oppgave å gjøre det til en rolig og verdig avslutning.

Når eier kommer på avlivingsdagen er vi ekstra oppmerksom, slik at de slipper å vente, og får gå rett inn på avlivingsrommet i en rolig og privat atmosfære. Vi gir alltid eier mulighet til å gjøre seg ferdig med betalingen på forhånd, slik at de slipper å stoppe i resepsjonen etter at alt er overstått.

Selve avlivingen går rolig og fredelig for seg, og består av to sprøyter. Først får dyret en beroligende sprøyte, slik at det blir trøtt og sovner innen ti minutter. Fra da av merker ikke dyret mer hva som skjer. Vi legger nå inn et venekateter i blodåra, og når eier er klar gir vi sprøyte nummer to gjennom denne. Dette virker som en overdose sovemedisin, dyrene blir så dyp i narkose at de bokstavelig talt sovner inn, og hjertet slutter å slå.

Vi er alle forskjellige, og det varierer hvordan eiere forholder seg på avlivingsdagen. Noen velger å sende dyret med andre fordi det er for stor påkjenning å være med selv. Mange ønsker å være sammen med dyret til det har sovnet av den første sprøyten, og noen ønsker å være med til alt er over. Vi lar det være opp til eierne selv. .

Kremering:

Etter at et dyr er avlivet har eieren tre valg. Hvis man har mulighet og ønske om å gravlegge det på egen tomt kan eier ta dyret med hjem.

Er dette uaktuelt må eieren velge kremering. Smådyrklinikken sender da dyret til Smådyrkrematoriet.

Det mest vanlige er fortsatt å velge felleskremering der dyret blir kremert sammen med andre kjæledyr, og asken tas vare på av krematoriet. Vi ser derimot at det er flere og flere som velger separat kremering for dyret sitt, og da får man asken tilbake i en urne.