Hjemmebesøk

44Som regel ønsker vi å få dyrene inn på klinikken til undersøkelser og behandling, ettersom det er her vi har den hjelpen og utstyret vi trenger til å gjøre en god jobb.
I spesielle tilfeller kan vi ta hjemmebesøk. Dette gjøres oftest i forbindelse med avliving, hvis eier har sterke ønsker om å få gjort det hjemme.

Vær oppmerksom på at det er egne priser ved hjemmebesøk.