Informasjon om utenlandsreise

PassHvis man har tenkt å ta med kjæledyr til utlandet er det en del ting å være klar over.

Kravene nedenfor må følges for å få med seg dyret tilbake inn til Norge igjen.

Husk at de ulike landene kan ha forskjellige krav for å få ta med dyr inn i landet. Dette må man selv undersøke med det spesifikke landets myndigheter. Norske veterinærer har ingen mulighet til å til enhver tid holde seg oppdatert om alle lands krav til innreise.

Nedenfor er det listet opp krav som stilles for å få med seg dyret sitt tilbake inn i Norge etter utenlandsreise:

 

Pass og ID-merking:

 • Det er nå krav om pass og ID-merking av hund og katt fra alle land.
 • Det eneste unntaket er for katt som kommer fra Sverige. Vær imidlertid oppmerksom på at Sverige nå har innført krav om ID-merking og pass for katt som skal inn til Sverige fra Norge.
 • Pass og ID-merking får man ordnet hos dyrlege

 

Rabiesvaksine:

 • Det er krav om rabiesvaksine for hund og katt fra alle andre land enn Sverige.
 • Rabiesvaksinasjonen er gyldig for innreise til Norge først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført.
 • Vaksinen må altså settes 21-365 dager før innreise til Norge.

 

Rabiesblodprøve:

 • EU og listeførte tredjeland (liste over disse landene finnes på Mattilsynets hjemmesider) er unntatt blodprøve. Fra alle andre land kreves blodprøven.
 • Blodprøven skal tas minimum 30 dager etter siste rabiesvaksine.
 • Det er en venteperiode på minst 90 dager fra blodprøven tas til en kan reise inn til Norge igjen.
 • Dyret må repetere rabiesvaksinen hver 365 dager så lenge det skal reises til disse landene, ellers må ny blodprøve tas.

 

Behandling av den treleddede bendelormen:

 • Alle hunder som har vært i utlandet må parasittbehandles for den treleddede bendelormen.
 • Eneste unntak fra dette er ved direkte innførsel fra Finland, UK, Malta og Irland.
 • Katter trenger ikke behandles for denne bendelormen lenger
 • Behandlingen må gjøres hos dyrlege, og må attesteres i passet.
 • Det er to muligheter for behandling:
  • Behandling ved hver reise:
   • Hunden skal behandles 24 – 120 timer (= 1-5 døgn) FØR tilbakereise til Norge.
   • Fra 1. januar 2017 er det ikke lenger mulig å engangsbehandle hunder mot revens dvergbendelorm i Norge før korte turer til utlandet.
  • Behandling hver 28. dag:
   • Hvis man reiser ofte til utlandet kan men behandle mot bendelormen minimum hver 28. dag.
   • For at dette skal gjelde må man behandle to ganger med minimum 24 timer og max 28 dagers mellomrom FØR første innreise til Norge.
   • Deretter behandles minimum hver 28 dag.
   • Husk at hunden skal behandles igjen innen 28 dager etter sist du behandlet siste gang -selv om du ikke skal ut å reise mere.

 

Kontroll av papirer ved grensen:

 • Fra et EU-land
  • Skal undersøkes av Tollvesenet på grensen.
  • Ved grensepassering skal dyret og de nødvendige dokumenter fremvises for kontroll i Tollvesenets åpningstid
  • Fra Sverige er ikke dette et krav, men man skal ha papirene klare i tilfelle man blir stoppet i tollen.
 • Fra land utenom EU
  • Skal sjekkes av Mattilsynet over godkjent grenseovergang
  • Man må da si ifra til Mattilsynet 48 timer på forhånd

 

Reise med flere enn 5 dyr:

 • Vær oppmerksom på at det er egne regler hvis du tar med flere enn 5 dyr inn til Norge, selv om det er dine egne dyr.
 • Det mest spesielle er at det kreves veterinærundersøkelse og helsesertifikat innen 24 timer før reisen.

 

Privat innførsel eller kommersiell import?

Sjekk om du kan følge reglene for privat innførsel eller må følge regler for kommersiell import.

Noen av kravene for privat innførsel:

 • Du må selv reise sammen med dyret.
 • Du kan kun reise med fem eller færre dyr
 • Innførselen kan ikke være kommersiell (for salg etc)

 

Reglene varierer altså etter hvilket land du kommer inn til Norge fra. Her er en oppsummering av reglene for de mest besøkte landene:

 

 • Krav ved innreise til Norge fra SVERIGE:
  • Det er ingen krav til reise med katt fra Sverige, reglene under gjelder derfor hund.
  • ID-merking med chip
  • Pass
  • Behandling mot den treleddede bendelormen
   • Dette må attesteres av dyrlege i passet
   • Behandling må skje 24-120 timer FØR tilbakereise til Norge, eller behandling må skje hver 28. dag (se behandling av den treleddede bendelormen ovenfor)

 

 • Krav ved innreise til Norge fra FINLAND:
  • ID-merking med chip
  • Pass
  • Rabiesvaksine 21 til 365 dager før innreise til Norge
  • Du må vise fram dyr og dokumentasjon for Tollvesenet når du passerer grensen.

 

 • Krav ved innreise til Norge fra DANMARK OG SPANIA:
  • ID-merking med chip
  • Pass
  • Rabiesvaksine 21 til 365 dager før innreise til Norge
  • Behandling mot den treleddede bendelormen
   • Dette må attesteres av dyrlege i passet
   • Behandling må skje 24-120 timer FØR tilbakereise til Norge, eller behandling må skje hver 28. dag (se generell info om reise ovenfor)
  • Du må vise fram dyr og dokumentasjon for Tollvesenet når du passerer grensen.

Mattilsynet har en veileder der du kan sjekke hvilke krav som gjelder for det landet du skal reise til.

Andre gode råd ved utenlandsreise: 

 • Vaksine mot leptospirose anbefales hvis en skal reise til Mellom- og Sør-Europa. Det har de siste årene vært flere og flere tilfeller også lenger nord.
 • Hvis en drar til områder med mye flått anbefales bruk av flåttbeskyttende middel. Dette fås hos oss. Flått i sørlige Europa kan smitte hunder med sykdommer som borrelia, babesia, anaplasmose og smittsom hjernebetennelse.
 • Sandfluer i Middelhavslandene kan ha leichmania-smitte. Sandfluen er særlig aktiv etter solnedgang om sommeren langs kysten i Spania, Portugal, Hellas og Italia. Det er derfor lurt å bruke beskyttende middel mot sandfluer (loppemiddel).
 • Lopper er ofte et stort problem i Europa. For å unngå at hunden eller katten plages av det under utenlandsoppholdet kan det være lurt å behandle forebyggende mot lopper
 • I Danmark og de fleste andre land i Europa har man de siste årene påvist mange tilfeller av fransk hjerteorm. Denne hjerteormen finnes i områder med mye nakensnegler. Hundene smittes ved kontakt med smittede snegler (slikker/spiser snegler/slimspor). Hunden sjekkes for smitte med avføringsprøve.
 • Den tropiske hjerteormen overføres via mygg og finnes i tropiske og subtropiske områder –forekommer ikke i Norden enda. I område med mye hjerteorm bør hundene gå på forebyggende medisiner. Bruk også beskyttende midler mot mygg.
 • Er du i Spania om våren bør du være forsiktig med turer i skog med mye pinjetrær. Larven Prossessionarea catepillar lager reir i pinjetrær og ramler ned på marken i perioden januar til mars. De er egentlig harmløse så lenge de ikke blir berørt. De innholder gift som virker etsende på slimhinnene og fremkaller store hevelser som kan resultere i kvelning. Pass på at din hund ikke snuser på dem! Det anbefales at hunden går med munnkurv for å hindre at de slikker eller spiser denne skumle larven om dere er på tur i aktuelle områder i den aktuelle perioden.

 

Fakta om den treleddende bendelormen (dvergbendelormen) Echinococcus multilocularis:

 • Parasitt som først og fremst lever i rødrev og andre hundedyr
 • Bruker mus og gnagere som mellomvert, men kan også bruke mennesker
 • Lever i tarmen på vertsdyrene, der det produseres egg som kommer ut med avføringen.
 • Mennesker kan få i seg eggene ved å spise befengte bær og sopp.
 • Larvene kan føre til svært alvorlige sykdommer og død hos menneske
 • Finnes mest i Mellom-Europa og Russland. Påvist i Sverige i 2011.
 • I Mellom-Europa er bortimot 60 % av revene smittet.
 • Det kan få sterkt negative konsekvenser for bærplukkings- og soppsankingskulturen slik vi kjenner den, dersom smitten skulle komme til Norge.