Våre spesialfelt

Dyrlegene våre har over mange år spesialisert seg på forskjellige felt innen smådyrmedisin. De deltar jevnlig på nasjonale/internasjonale kurs og seminarer for å holde seg faglig oppdatert i spesialfeltene sine. De har altså hver sine fagfelt som de er ekstra dyktige i, og naturlig nok er ekstra glad i å drive med. Slik har vi opparbeidet oss stor bredde i kompetanse og tilbud på klinikken.

Dyrepleierne våre er også videreutdannet på flere felt, og når de i tillegg har lang fartstid i yrket er de godt utrustet til å ta vare på kjæledyret ditt. 

De feltene vi spesielt har fordypet oss spesielt innenfor er:

Tannbehandling: Les mer

Bløtvevskirurgi: Les mer

Indremedisinske sykdommer: Les mer

Ultralyd: Les mer

Hudsykdommer: Les mer

Narkose og overvåkning: Les mer

Reproduksjon: Les mer