Janne Holmvik Arnøy

Dyrepleier
[email protected]
74081411

Janne Holmvik: Autorisert Dyrepleier 

Janne begynte som dyrlegeassistent ved klinikken i 2006. Vi merket med en gang at hun passet perfekt i dette yrket, og innen et år begynte hun på dyrepleierutdanningen sin. I 2011 ble hun uteksaminert Autorisert Dyrepleier fra Hansenberg, Danmark.

Janne har etter hvert tatt etterutdanning i flere felt. Hun er narkosedyrepleier og jobber mye med anestesi og overvåkning, både på operasjonssalen og på tannavdelingen. Hun har også videreutdanning i tannbehandling, og hører med til det faste tannteamet. I tillegg har hun deltatt på flere kurs i felt som akuttmedisin, smertebehandling og ernæring.

Janne har lang fartstid og er svært dyktig i jobben sin. Hun er en effektiv og tøff dame med et stort hjerte for de firbente. Hjemme har hun hus, stall og luftegård fulle av dyr, men finner[GB1]  alltid plass til et kjæledyr til. På fritiden driver hun også med pelsstell av hund.