Våre lokaler

I 2008 flyttet klinikken inn i flotte, nyrenoverte lokaler på Rinnan der vi stortrives. Mange legger merke til det grå huset med de lilla dørene helt ved E6.

Her har vi 260 kvadratmeter til disposisjon, i tillegg til stor parkeringsplass og et stort uteareal, ideelt til lufting av hundene.

 

De avdelingene eierne og pasientene våre blir mest kjent med er:

  • Resepsjon, venterom og butikk: Klinikken har en stor resepsjon/venterom der det er god plass for pasientene å vente på å få komme inn. Benkene på venterommet er skilt med en glassvegg, slik at hunder som ikke liker hverandre skal slippe å sitte sammen.
  • Her har vi også salgsavdelingen vår der vi etter hvert har etgodt utvalg av for, pleiemidler og utstyr som vi mener holder svært god kvalitet. Riktig kost bidrar til god helse, og til å forebygge en del sykdommer både i ung og voksen alder.

Undersøkelsesrom

Vi har tre undersøkelsesrom på klinikken. Her blir pasientene undersøkt i første omgang, før de eventuelt flyttes til andre avdelinger.

Undersøkelsesrom 1 brukes også som avlivingsrom. Her kan belysningen dempes, og de pårørende kan ha en privat stund hvis de ønsker det. Det er også mulighet for å bruke en egen utgang hvis man ikke ønsker å gå igjennom venterommet på vei ut.

hund
kattunge

Tannrom

Vi har et eget rom for tannbehandling og tannoperasjoner. Et eget tannrom er viktig både av praktiske og hygieniske årsaker. -Munnhulen gjester store mengder bakterier man ikke ønsker å spre til andre deler av klinikken, spesielt operasjonsrom. Tannrommet er velutstyrt med gassnarkose, oksygentilgang, operasjonsovervåkning, digitalt tannrøntgen og tannunit med trykkluftbor. May-Hege har videreutdannet seg i tannbehandling hos smådyr, så dette er hennes favorittrom.

Laboratorium

Klinikken har et eget laboratorium der vi raskt kan undersøke en rekke prøver. Vi kjører hematologi, blodkjemi, hud-, avføring- og urinundersøkelser i tillegg til en rekke andre laboratorietester. Et godt utstyrt laboratorium er et svært viktig hjelpemiddel for å kunne stille raske og eksakte diagnoser. De prøvene vi ikke utfører selv sendes til laboratorier i inn- og utland.

hund
kattunge

Røntgenrom

Klinikken har et eget røngenrom med avansert utstyr for digital fremkalling. Mange lidelser kan oppdages ved hjelp av røntgen, og det brukes i tillegg til HD og AD-diagnostisering og til drektighetsdiagnostikk.

Operasjonsavdeling

Vi har en todelt operasjonsavdeling. Først blir pasientene forberedt til operasjonen på pre-op rommet før de trilles over til selve operasjonsrommet. Operasjonsrommet er tidsmessig utstyrt med blant annet gassanestesi med oksygentilførsel og anestesiovervåkning. Varmluftspumper holder dyrene varme under operasjon, noe som er spesielt viktig under lengre kirurgi.
Vi har også et eget rom for rengjøring og sterilisering av det kirurgiske utstyret.
Eiere har ikke tilgang til operasjonsavdelingen.

hund
kattunge

Oppstalling hund

Klinikken har et stort oppstallingsrom med plass for 7 hunder. Burene er i forskjellig størrelse, slik at både en liten pomeranian og en stor schäfer vil få bur de trives i.

Oppstalling katt

Klinikken har et separat oppstallingsrom for katter. Her er det plass til 9 katter samtidig. Burene er romslige, og de fleste har plass til kattedo. Det er opplagt at katter setter stor pris på å slippe å dele oppstalling med hunder.

hund