Priser

Konsultasjon fra 830,-

Prisen på konsultasjon hos dyrlegen avhenger av brukt tid. Prisen dekker honorar, faste avgifter og hygiene/engangsutgifter.

Kontroll fra 600,-

Denne prisen gjelder for kontroll/oppfølging av tidligere undersøkelse/behandling hos dyrlege.

Prisen avhenger av brukt tid. Prisen dekker honorar, faste avgifter og hygiene/engangsutgifter.

Årlig vaksine hund, inklusive helsesjekk 665,-

Prisen inkluderer full helsesjekk før vaksinering, for å sikre at hunden er frisk og forsvarlig kan vaksineres, og at den ikke har skader etc som er viktig å oppdage. Inkluderer anbefalt årlig vaksine.

Alle hunder som vaksineres vil automatisk få en innkalling til ny vaksine/helsesjekk etter et år.

Årlig vaksine katt, inklusive helsesjekk 625,-

Prisen inkluderer full helsesjekk før vaksinering, for å sikre at katten er frisk og forsvarlig kan vaksineres, og at den ikke har skader etc som er viktig å oppdage. Prisen inkluderer den anbefalte årlige vaksinen.

Alle katter som vaksineres vil automatisk få en innkalling til ny vaksine/helsesjekk etter et år.

Rabatt ved vaksine av flere dyr samme eier -115,-

Hvis en eier vaksinerer flere dyr samtidig gis det en rabatt for vaksinen på dyr nr 2,3 etc

Rabies vaksine 625,-

Hunder som skal til andre land (unntatt Sverige) må være rabiesvaksinert.

Prisen inkluderer full helsesjekk før vaksinering, for å sikre at hunden er frisk og forsvarlig kan vaksineres, og at den ikke har skader etc som er viktig å oppdage. Inkluderer rabiesvaksine.

Alle hunder som rabiesvaksineres vil automatisk få en innkalling til ny vaksine/helsesjekk etter anbefalt antall år.

Rabatt ved vaksine som gis sammen med annen undersøkelse/behandling -170,-

Hvis dyret er inne for andre ting, og allerede er helsesjekket/undersøkt av andre årsaker (og det er forsvarliig å sette vaksine samtidig) gis det en rabatt på vaksineringen.

ID-merking med microchip alene 1015,-

Prisen dekker ID-merking med microchip, inkludert avgift til DyreID.

ID-merking kan som regel gjøres på våkent dyr. Vi sørger for at chip-nummeret til dyret registreres i DyreID, slik at dyret kobles til deg . Det er viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til deg slik at informasjonen registreres riktig.

ID-merking med microchip, tilleggspris ved annen behandling 745,-

Prisen dekker ID-merking med microchip, inkludert avgift til DyreID. Dette er en rabattert pris hvis man ID-merker i tillegg til annen undersøkelse/behandling.

ID-merking kan som regel gjøres på våkent dyr. Vi sørger for at chip-nummeret til dyret registreres i DyreID, slik at dyret kobles til deg . Det er viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til deg slik at informasjonen registreres riktig.

Utstedelse av dyrepass 499,-

Dyr som skal til andre land skal ha et godkjent dyrepass. Vi ordner dette for dyret ditt.

Dyret må være med på klinikken når passet utstedes, og det må være ID-merket før det kan få utstedt pass.

Prisen inkulderer dyrepass og utfyllelse av passet.

Ormebehandling med attestering i pass (tabletter ikke inkl) 190,-

Ved innreise med hund til Norge fra mange andre land kreves det behandling mot den treleddede bendelormen. Dette må gjøres hos veterinær, og skal attesteres i dyrets pass.

Prisen inkluderer giving av ormekurtabletter (ikke selve tablettene) og attestering i passet.

Prisen inkluderer ikke selve ormetablettene. Dette er fordi tablettene gis etter vekten på hunden, og antall tabletter vil variere. Vi har ingen fortjeneste på prisen på ormetablettene. For 20 kg hund vil tablettene koste ca 95 kroner.

Ormebehandling med attestering i pass, hund nr 2/3 (tabletter ikke inkl) 125,-

Ved innreise med hund til Norge fra mange andre land kreves det behandling mot den treleddede bendelormen. Dette må gjøres hos veterinær, og skal attesteres i dyrets pass.

Prisen inkluderer giving av ormekurtabletter (ikke selve tablettene) og attestering i passet for hund nr 2/3 etc hvis eier behandler flere hunder samtidig.

Prisen inkluderer ikke selve ormetablettene. Dette er fordi tablettene gis etter vekten på hunden, og antall tabletter vil variere. Vi har ingen fortjeneste på prisen på ormetablettene. For 20 kg hund vil tablettene koste ca 95 kroner.

Pelsstell av katt fra 1508,-

Det hender at katter får så flokete pels at de må få hjelp til pelsstell, eventuelt barberes.

Prisen vil avhenge av brukt tid. Det kan være vanskelig å vite på forhånd hvor lang tid som trengs.

Prisen inkluderer kort helsesjekk, slik at vi kan sikre at katten kan sederes forsvarlig. Det inkluderer også sedasjon, forbruksmateriell og pelsstell.

Katten blir værende på oppstalling på klinikken til den er helt våken og kan dra hjem.

Kloklipp av hund fra 245,-

Vi hjelper deg gjerne med å klippe klør på hunden din. Som regel går det fint å gjøre på våken hund.

Prisen inkluderer vanlig kloklipp til hund.

Kloklipp hund, rabattpris samtidig med annen behandling 220,-

Vi hjelper deg gjerne med å klippe klør på hunden din. Som regel går det fint å gjøre på våken hund.

Prisen inkluderer vanlig kloklipp til hund hvis det gjøres samtidig med annen behandling/undersøkelse.

Kloklipp hund i sedasjon 820,-

Noen ganger er det vanskelig å få til kloklipp på hund uten å sedere dem. Er de ekstremt stresset eller redd kan det være mindre påkjenning å gjøre det i sedasjon.

Prisen inkluderer kort helsesjekk for å sikre at hunden er frisk nok til å kunne sederes. Det inkluderer også sedasjon, kloklipp og oppvåkningssprøyte etterpå.

Hunden vil være våken og klar for å bli med hjem innen 10-15 minutter etter oppvåkningssprøyten settes.

Tannrens i gassnarkose inkl rutine tannrøntgen hund 2994,-

Smådyrklinikken har en egen tannavdeling, og har spesialisert seg på riktig tannpleie og tannbehandling av hund og katt.

Prisen inkluderer:

-Helsesjekk for å sikre at hunden forsvarlig kan legges i narkose.

-Sedasjon og gassnarkose med narkoseovervåkning og væskebehandling.

-Full tannstensfjerning/tannrens inkludert polering

-Full tannrøntgen. Dette gjør vi fordi det er svært mange tannsykdommer/smerter som kun vises på røntgen. Slik oppdager vi viktige forandringer i munnhulen.

Tannrens i gassnarkose inkl rutine tannrøntgen katt 1724,-

Smådyrklinikken har en egen tannavdeling, og har spesialisert seg på riktig tannpleie og tannbehandling av hund og katt.

Prisen inkluderer:

-Helsesjekk for å sikre at katten forsvarlig kan legges i narkose.

-Sedasjon og gassnarkose med narkoseovervåkning og væskebehandling.

-Full tannstensfjerning/tannrens inkludert polering

-Full tannrøntgen. Dette gjør vi fordi det er svært mange tannsykdommer/smerter som kun vises på røntgen. Slik oppdager vi viktige forandringer i munnhulen.

Røntgenbestemmelse av antall foster 915,-

Etter dag 50 i drektigheten kan man ta røntgen for å telle antall foster. Da er benene så kalcifisert at man begynner å se fostre på røntgen.

Det er enklere å telle hvis det ikke er mye avføring i tykktarm, så vi anbefaler å gå en tur før det skal tas røntgen, og ikke fore like før.

Si i fra når dere har kommet så tispa slipper å vente lenge.

Ultralydundersøkelse drektighet 1025,-

Ultralyd er et fantastisk hjelpemiddel som vi bruker mye på Smådyrklinikken.

Det kan også brukes til å se om hunder/katter er drektige. Vi kan se drektighet så tidlig som dag 20. Vi anbefaler at tisper har gått en liten tur og hatt avføring før de kommer, ettersom avføring og gass kan forstyrre bildet noe.

Dyret står som regel på undersøkelsesbordet under ultralydundersøkelsen, eventuelt ligger på siden. Det er ikke vondt, og skade rikke mor eller foster.

Kombinasjonspris ultralyd drektighet + Røntgen antall foster 1530-

Ultralyd tas ofte for å bekrefte om et dyr er drektig. Det gjøres fra dag 20 i drektigheten.

Røntgen tas etter dag 50 for å telle antall foster.

Denne rabatterte prisen inkluderer en ultralydundersøkelse fra dag 20, og ett røntgenbilde for telling av foster fra dag 50. Hele summen må betales ved ultralydundersøkelsen, så kan man komme tilbake for røntgenbilde etter dag 50.

HD-røntgen av hund opp til 40 kg 2255,-

HD (hofteleddsdysplasi) er en arvelig lidelse der hofteleddskulen ikke passer optimalt inn i hofteskålen. Dette vil føre til unormal slitasje i leddet i forskjellig grad, slik at hunden på sikt kan få betennelsesreaksjoner, ødelagt leddbrusk og forkalkninger i hoftene som fører til smerter. Mange raser har stor utbredelse av HD, og har er derfor krav om røntging av hoftene før dyret kan brukes i avl. Mange oppdrettere krever dessuten at valpene skal HD-røntges når de blir voksne.

HD-røntgen kan kan utføres av veterinærer godkjent av NKK. Hunden skal være fyllt 1 år (noen store raser skal være over 18 måneder), og være ID-merket og registrert i NKK. Hunden skal være sedert under røntgentakingen.

Prisen inkluderer:

- kort helsesjekk for å sikre at hunden er frisk og kan sederes.

- Sedasjon, eventuelt med veneflon og korttidsvirkende narkose hvis sedasjonen ikke er dyp nok.

- Røntgentaking

- Brenning av bilder på CD som sendes inn til NKK via post.

NB: Det skal bestilles et HD-skjema fra NKK FØR hunden røntges. Det kan eier gjøre selv på forhånd, eller vi kan hjelpe til med det i resepsjonen. Dette skjemaet må betales av eier.

HD-røntgen av hund over 40 kg 2600,-

HD (hofteleddsdysplasi) er en arvelig lidelse der hofteleddskulen ikke passer optimalt inn i hofteskålen. Dette vil føre til unormal slitasje i leddet i forskjellig grad, slik at hunden på sikt kan få betennelsesreaksjoner, ødelagt leddbrusk og forkalkninger i hoftene som fører til smerter. Mange raser har stor utbredelse av HD, og har er derfor krav om røntging av hoftene før dyret kan brukes i avl. Mange oppdrettere krever dessuten at valpene skal HD-røntges når de blir voksne.

HD-røntgen kan kan utføres av veterinærer godkjent av NKK. Hunden skal være fyllt 1 år (noen store raser skal være over 18 måneder), være ID-merket og være registrert i NKK. Hunden skal være sedert under røntgentakingen.

Prisen inkluderer:

- kort helsesjekk for å sikre at hunden er frisk og kan sederes.

- Sedasjon, eventuelt med veneflon og korttidsvirkende narkose hvis sedasjonen ikke er dyp nok.

- Røntgentaking

- Brenning av bilder på CD som sendes inn til NKK via post.

NB: Det skal bestilles et HD-skjema fra NKK FØR hunden røntges. Det kan eier gjøre selv på forhånd, eller vi kan hjelpe til med det i resepsjonen. Dette skjemaet må betales av eier.

AD-røntgen av hund i tillegg til HD-røntgen 720,-

AD (albueleddsdysplasi) er en fellesbetegnelse for flere ulike utviklingsfeil i albuen. Dette fører til feilbelastning og unormal slitasje i albueleddet. AD sees hyppigst hos store, hurtigvoksende raser.

En del raseklubber krever AD-røntgen av dyr som skal brukes i avl, for å få registrert valpene.

AD-røntgen skal utføres av veterinærer godkjent av NKK. Hunden skal være ID-merket, være registrert i NKK, og den skal være sedert under røntgentakingen. Hunden skal være fyllt 1 år. 

Prisen inkluderer:

- Røntgentaking AD-bilde høyre og venstre ben.

- Brenning av bilder på CD som sendes inn til NKK via post.

NB: Det skal bestilles et AD-skjema fra NKK FØR hunden røntges. Det kan eier gjøre selv på forhånd, eller vi kan hjelpe til med det i resepsjonen. Dette skjemaet må betales av eier.

Kastrering av hannkatt 1180,-

Å kastrere katten sin er en veldig viktig del av en forsvarlig kattehold.

Prisen inkluderer

- Helseundersøkelse for å sikre at katten er frisk nok til kirurgi, og ikke har skjulte skader/sykdommer.

- Sedasjon, veneflon og narkose.

- Smertelindring under inngrepet og tabletter dere skal gi hjemme.

- Kirurgisk kastrering (opererer bort testiklene)

- Narkoseovervåkning, og oppstalling med overvåkning til katten er helt våken og kan dra hjem.

- Skriftlig og muntlig gjennomgang av hva du skal passe på/gjøre i etterkant.

Kastrering av hunnkatt ("sterilisering") 2399,-

Å kastrere ("sterilisere") katten sin er en veldig viktig del av en forsvarlig kattehold.

Prisen inkluderer:

- Helseundersøkelse for å sikre at katten er frisk nok til kirurgi, og ikke har skjulte skader/sykdommer.

- Sedasjon, veneflon, væskebehandling og narkose.

- Smertelindring under inngrepet og tabletter dere skal gi hjemme.

- Kirurgisk kastrering (eggstokkene opereres bort)

- Narkoseovervåkning, og oppstalling med overvåkning til katten er helt våken og kan dra hjem.

- Skriftlig og muntlig gjennomgang av hva du skal passe på/gjøre i etterkant.

- En kontroll for å sjekke at alt er normalt med katt og operasjonssåret.

Det er viktig at katten ikke slikker å operasjonssåret. Du kan velge om du vil kjøpe med en skjerm/krage eller en body.

PAKKEPRIS nr 1 hannkatt: kastrering, ID-merking og to grunnvaksiner m.m. 2349,-

Å kastrere katten sin er en veldig viktig del av en forsvarlig kattehold. Det samme gjelder for ID-merking og vaksinering.

Denne pakken inkluderer alt dette. Pakken koster en god del mindre enn om man utfører dette hver for seg. Pakken betales første gang man er innom for vaksine, så betaler man ikke noe for de resterende gangene.

Prisen inkluderer:

 • GRUNNVAKSINE:

- Katter skal vaksineres to ganger med 4 ukers mellomrom første gang de vaksineres. Pakken inkluderer begge vaksinene inkludert helsesjekk og vaksinekort. 

 • ID-MERKING:

- Katten ID-merkes samtidig med vaksinering, eller samtidig med kastreringen.

- Tattovering i øret. Det vises ikke på katter at de er ID-merket. Derfor anbefales å tattovere inn bokstavene "ID" i øret, slik at folk kan se at katten faktisk er ID-merket. Dette utføres samtidig med kastreringen, når katten likevel er i narkose.

 • KASTRERING:

- Helseundersøkelse før sedasjon for å sikre at katten er frisk nok til kirurgi.

- Sedasjon, veneflon og narkose.

- Smertelindring under inngrepet og tabletter dere skal gi hjemme.

- Kirurgisk kastrering (testiklene opereres bort)

- Narkoseovervåkning og oppstalling med overvåkning til katten er helt våken og kan dra hjem.

- Skriftlig og muntlig gjennomgang av hva du skal passe på/gjøre i etterkant.

- Resept på ormekur og veiledning på dosering.

PAKKEPRIS nr 2 hannkatt: kastrering, to grunnvaksiner m.m. 1859,-

Å kastrere katten sin er en veldig viktig del av en forsvarlig kattehold. Det samme gjelder for vaksinering.

Denne pakken inkluderer kastrering og to grunnvaksiner. Pakken koster en god del mindre enn om man utfører dette hver for seg. Pakken betales første gang man er innom for vaksine, så betaler man ikke noe for de resterende gangene.

Prisen inkluderer:

 • GRUNNVAKSINE:

- Katter skal vaksineres to ganger med 4 ukers mellomrom første gang de vaksineres. Pakken inkluderer begge vaksinene inkludert helsesjekk og vaksinekort. 

 • KASTRERING:

- Helseundersøkelse før sedasjon for å sikre at katten er frisk nok til kirurgi.

- Sedasjon, veneflon og narkose.

- Smertelindring under inngrepet og tabletter dere skal gi hjemme.

- Kirurgisk kastrering (testiklene opereres bort)

- Narkoseovervåkning og oppstalling med overvåkning til katten er helt våken og kan dra hjem.

- Skriftlig og muntlig gjennomgang av hva du skal passe på/gjøre i etterkant.

- Resept på ormekur og veiledning på dosering.

PAKKEPRIS nr 3 hannkatt: kastrering og ID-merking m.m. 1790,-

Å kastrere katten sin er en veldig viktig del av en forsvarlig kattehold. Det samme gjelder for ID-merking.

Denne pakken inkluderer kastrering og ID-merking. Pakken koster en god del mindre enn om man utfører dette hver for seg.

Prisen inkluderer:

 • ID-MERKING:

- Katten ID-merkes samtidig med vaksinering, eller samtidig med kastreringen.

- Tattovering i øret. Det vises ikke på katter at de er ID-merket. Derfor anbefales å tattovere inn bokstavene "ID" i øret, slik at folk kan se at katten faktisk er ID-merket. Dette utføres samtidig med kastreringen, når katten likevel er i narkose.

 • KASTRERING:

- Helseundersøkelse før sedasjon for å sikre at katten er frisk nok til kirurgi.

- Sedasjon, veneflon og narkose.

- Smertelindring under inngrepet og tabletter dere skal gi hjemme.

- Kirurgisk kastrering (testiklene opereres bort)

- Narkoseovervåkning og oppstalling med overvåkning til katten er helt våken og kan dra hjem.

- Skriftlig og muntlig gjennomgang av hva du skal passe på/gjøre i etterkant.

- Resept på ormekur og veiledning på dosering.

PAKKEPRIS nr 1 hunnkatt: Kastrering, ID-merking, to grunnvaksiner m.m. 3635,-

Å kastrere ("sterilisere") katten sin er en veldig viktig del av en forsvarlig kattehold. Det samme gjelder for ID-merking og vaksinering.

Denne pakken inkluderer alt dette. Pakken koster en god del mindre enn om man utfører dette hver for seg. Pakken betales første gang man er innom for vaksine, så betaler man ikke noe for de resterende gangene.

Prisen inkluderer:

 • GRUNNVAKSINE:

- Katter skal vaksineres to ganger med 4 ukers mellomrom første gang de vaksineres. Pakken inkluderer begge vaksinene inkludert helsesjekk og vaksinekort. 

 • ID-MERKING:

- Katten ID-merkes samtidig med vaksinering, eller samtidig med kastreringen ("steriliseringen").

- Tattovering i øret. Det vises ikke på katter at de er ID-merket. Derfor anbefales å tattovere inn bokstavene "ID" i øret, slik at folk kan se at katten faktisk er ID-merket. Dette utføres samtidig med kastreringen, når katten likevel er i narkose.

 • KASTRERING HUNNKATT:

- Helseundersøkelse for å sikre at katten er frisk nok til kirurgi, og ikke har skjulte skader/sykdommer.

- Sedasjon, veneflon, væskebehandling og narkose.

- Smertelindring under inngrepet og tabletter dere skal gi hjemme.

- Kirurgisk kastrering (eggstokkene opereres bort)

- Narkoseovervåkning, og oppstalling med overvåkning til katten er helt våken og kan dra hjem.

- Skriftlig og muntlig gjennomgang av hva du skal passe på/gjøre i etterkant.

- En kontroll for å sjekke at alt er normalt med katt og operasjonssåret.

- Resept på ormekur og veiledning på dosering.

Det er viktig at katten ikke slikker å operasjonssåret. Du kan velge om du vil kjøpe med en skjerm/krage eller en body.

PAKKEPRIS nr 2 hunnkatt: Kastrering, to grunnvaksiner, m.m. 3060,-

Å kastrere ("sterilisere") katten sin er en veldig viktig del av en forsvarlig kattehold. Det samme gjelder for vaksinering.

Denne pakken inkluderer kirurgisk kastrering av hunnkatt og to grunnvaksiner. Pakken koster en god del mindre enn om man utfører dette hver for seg. Pakken betales første gang man er innom for vaksine, så betaler man ikke noe for de resterende gangene.

Prisen inkluderer:

 • GRUNNVAKSINE:

- Katter skal vaksineres to ganger med 4 ukers mellomrom første gang de vaksineres. Pakken inkluderer begge vaksinene inkludert helsesjekk og vaksinekort. 

 • KASTRERING HUNNKATT:

- Helseundersøkelse for å sikre at katten er frisk nok til kirurgi, og ikke har skjulte skader/sykdommer.

- Sedasjon, veneflon, væskebehandling og narkose.

- Smertelindring under inngrepet og tabletter dere skal gi hjemme.

- Kirurgisk kastrering (eggstokkene opereres bort)

- Narkoseovervåkning, og oppstalling med overvåkning til katten er helt våken og kan dra hjem.

- Skriftlig og muntlig gjennomgang av hva du skal passe på/gjøre i etterkant.

- En kontroll for å sjekke at alt er normalt med katt og operasjonssåret.

- Resept på ormekur og veiledning på dosering.

Det er viktig at katten ikke slikker å operasjonssåret. Du kan velge om du vil kjøpe med en skjerm/krage eller en body.

PAKKEPRIS nr 3 hunnkatt: Kastrering og ID-merking m.m. 2960,-

Å kastrere ("sterilisere") katten sin er en veldig viktig del av en forsvarlig kattehold. Det samme gjelder for ID-merking.

Denne pakken inkluderer kirurgisk kastrering av hunnkatt og ID-merking. Pakken koster en god del mindre enn om man utfører dette hver for seg.

Prisen inkluderer:

 • ID-MERKING:

- Katten ID-merkes samtidig med vaksinering, eller samtidig med kastreringen ("steriliseringen").

- Tattovering i øret. Det vises ikke på katter at de er ID-merket. Derfor anbefales å tattovere inn bokstavene "ID" i øret, slik at folk kan se at katten faktisk er ID-merket. Dette utføres samtidig med kastreringen, når katten likevel er i narkose.

 • KASTRERING HUNNKATT:

- Helseundersøkelse for å sikre at katten er frisk nok til kirurgi, og ikke har skjulte skader/sykdommer.

- Sedasjon, veneflon, væskebehandling og narkose.

- Smertelindring under inngrepet og tabletter dere skal gi hjemme.

- Kirurgisk kastrering (eggstokkene opereres bort)

- Narkoseovervåkning, og oppstalling med overvåkning til katten er helt våken og kan dra hjem.

- Skriftlig og muntlig gjennomgang av hva du skal passe på/gjøre i etterkant.

- En kontroll for å sjekke at alt er normalt med katt og operasjonssåret.

- Resept på ormekur og veiledning på dosering.

Det er viktig at katten ikke slikker å operasjonssåret. Du kan velge om du vil kjøpe med en skjerm/krage eller en body.

Seniorsjekk av hund/katt inkl blod- og urinprøver 2069,-

De eldre kjæledyrene krever av og til litt ekstra oppmerksomhet. Vi anbefaler en seniorsjekk på dyr over 7 år.

Da sjekker vi ekstra godt om det er tegn til vanlig eller aldersbetinget sykdom.

En seniorsjekk inkluderer:

- Full helseundersøkelse der alt fra hud til tenner og prostata sjekkes.

- Full blodprøve, for å sjekke at organsystem fungerer som det skal, og at blodcellene er normale.

- Urinprøvesom analyseres og kikkes på under mikroskop.

- Mulighet til å stille spørsmål, og ta opp ting man lurer på med den eldrende hunden/katten.

Blodprøve av hund/katt fra 1500,-

Av og til trenger vi å ta blodprøver av dyr for å sjekke om de er friske, eller eventuelt komme nærmere svaret på hva som kan være feil.

Det er mange forskjellige blodprøver man kan ta, alt etter hva man ønsker å vite.

Denne prisen inkluderer en generell samling av blodverdier, som vil gi en god oversikt over helsetilstanden. Det inkluderer 17 blodkjemiverdier, elektrolytter og hematlogi (analyse av blodcellene). Prisen vil komme i tillegg til konsultasjon/utredning.

Patellaattest hund 920,-

Vi har veterinær som er autorisert av NKK til å skrive patellaattest. Les mer under attester og helsescreening

Før undersøkelsen:

Alder: Hunden må ha fylt 12 måneder den dagen den undersøkes for patellaluksasjon for at resultatet skal bli lagt inn i dogweb.

Nedlasting av skjema: Før du tar med hunden for patellaattest må du bestille et skjema som du skal ha med til undesøkelsen. Du bestiller skjema ved å logge inn på NKK «Min side«. Velg  «andre helseundersøkelser» i høyremenyen. Deretter velger du riktig hund og patellaskjema i rullemenyene som kommer opp. Du printer ut skjema selv og tar det med til undersøkelsen. Vi kan også hjelpe deg med dette på klinikken.

Før dyrlegen undersøker dyret må eier skrive under på at han/hun vet at veterinæren er pliktig til å sende inn skjemaet uansett hva resultatet blir.

Hundens ID-nr sjekkes opp mot oppgitt ID på skjemaet.

Undersøkelsen gjøres på våken hund.

Vår veterinær fyller så ut skjemaet og sender det til NKK.