Attester og helsescreening av hund

Helsescreening vil si en systematisk undersøkelse av friske hunder, for å oppdage sykdom/risiko for sykdom før symptomer viser seg. Slik får vi samtidig en oversikt over problemet i en rasepopulasjon.

For fornuftig avl er det viktig å tenke helse. Mange sykdommer er arvelige, og man ønsker å minske sjansen for overføring av disse sykdommene til avkommene. I mange raser er det krav om screening av diverse sykdommer på avlsindivid -og eventuelt på avkom.

Det screenes for mange forskjellige lidelser i Norge. Enten fordi det er krav fra raseforeningene, eller for at man ønsker å vite om dyret er i risikosonen for å utvikle sykdom med alderen. De vanligste er  arvelige sykdommer i ledd og rygg, nevrologiske sykdommer, diverse øyelidelser, arvelig intoleranse for visse medikamenter, arvelig hjertesykdom og arvelig nyresykdom.

Vi utfører mange av de helsescreeningene som kreves i Norge. Nedenfor kan du lese mer utfyllende om noen av dem.

Det kan være mange grunner for at man trenger helseattest på et dyr

For eksempel undersøkes valper og kattunger før de skal overtas av nye eiere. Det kan også være fordi man trenger en helseattest for å tegne dyreforsikring eller før et kennelopphold, før reise med fly eller før salg av voksent dyr.

Ved Smådyrklinikken Inn-Trøndelag utfører vi også mer spesielle attester slik som Patellaattest godkjent av NKK.

For å skrive en helseattest må man først gjennomføre en grundig klinisk undersøkelse av dyret. Helseattesten i detalj vise dyrets helsetilstand og eventuelle feil eller mangler.

At det er utført en helseattest på dyret ditt skal være en sikkerhet for deg på at man er kjent med dyrets helsesituasjon per i dag. Det er viktig at dyrlegen er grundig, og blir godt kjent med dyret.

Vi utfører patellaattest (kneskålundersøkelse)

Vi har veterinær som er autorisert av NKK til å skrive patellaattest.

Patellaluksasjon er en unormal tilstand i kneleddet. Hos hunder som lider av dette vil kneskålen i variert grad glippe ut av furen den normalt ligger i. Når dette skjer vil hunden som regel halte/holde benet oppe helt til kneskålen igjen legger seg normalt i furen. Tilstanden er mest vanlig hos små hunderaser.

Patellaluksasjon er en arvelig tilstand, men arvegangen er dessverre ikke kjent. Mange mindre raser har avlsanbefalingen at hunder som tenkes brukt i avl må undersøkes for patellaluksasjon.

Det er kun veterinærer som har avtale med NKK som kan utføre undersøkelsen. Resultatet legges inn i dogweb/NKK.

Før undersøkelsen:

Alder: Hunden må ha fylt 12 måneder den dagen den undersøkes for patellaluksasjon for at resultatet skal bli lagt inn i dogweb.

Nedlasting av skjema: Før du tar med hunden for patellaattest må du bestille et skjema som du skal ha med til undesøkelsen. Du bestiller skjema ved å logge inn på NKK “Min side“. Velg  “andre helseundersøkelser” i høyremenyen. Deretter velger du riktig hund og patellaskjema i rullemenyene som kommer opp. Du printer ut skjema selv og tar det med til undersøkelsen. Vi kan også hjelpe deg med dette på klinikken.

Før dyrlegen undersøker dyret må eier skrive under på at han/hun vet at veterinæren er pliktig til å sende inn skjemaet uansett hva resultatet blir.

 • Hundens ID-nr sjekkes opp mot oppgitt ID på skjemaet.
 • Undersøkelsen gjøres på våken hund.
 • Vår veterinær fyller så ut skjemaet og sender det til NKK.

Patellagrad:

Der finnes flere grader av patellaluksasjon, avhengig av om kneskålen er periodevis eller permanent luksert:

Grad 1: Patella lar seg luksere på utstrakt ben, men glipper tilbake på plass med en gang

Grad 2: Patella lukserer spontant når leddet bøyes og forblir luksert til den legges på plass manuelt etter at leddet strekkes

Grad 3: Patella er permanent luksert. Den kan legges tilbake på plass på strukket ben, men lukserer igjen ved bøyning

Grad 4: Patella er permanent luksert og lar seg ikke legge på plass

HD/AD røntgen av hund

HD (Hofteleddsdysplasi)

Våre veterinærer er godkjent av NKK til å ta HD-røntgen for registrering i Dogweb.

Hofteleddsdysplasi er en arvelig lidelse der hoftekula ikke ligger stabilt inne i hofteskålen -som ofte er grunn. Dette vil føre til unormal slitasje i leddet slik at hunden på sikt kan få betennelsesreaksjoner, forkalkninger og smerter i hoftene.

HD graderes fra A til E. A og B regnes som HD-fri, C regnes som svak grad, D moderat grad og E sterk grad av HD.

Ved HD-undersøkelsen skal dyret være sedert. Det tas et røntgenbilde av hoftene, som sendes inn til NKK for vurdering av faste HD-avlesere. Det er viktig at slike HD-bilder har veldig høy kvalitet, og vi har strenge regler å forholde oss til for at bildet har god nok kvalitet for å kunne avleses.

Prosedyre ved HD-røntgen:

 • Dyret må være ID-merket og registrert i NKK.
 • Dyret må være over 12 måneder (noen større raser må være over 18 måneder)
 • Det skal skrives ut et HD-skjema fra Dogweb før undersøkelsen gjøres. Dette skjemaet skal underskrives av eier før undersøkelsen starter. Skjemaet bestiller du enklest selv ved å logge inn på NKK «Min side». Vi kan eventuelt hjelpe deg med dette ved klinikken.
 • Ta for enkelhets skyld med stamtavlen når du kommer til time.
 • Det er et krav at dyret skal være neddopet ved undersøkelsen. Hunden bør derfor fastes i 3-5 timer før timen. Vann skal være tilgjengelig hele tiden.
 • Når dyret er trøtt blir det flyttet til røntgen. Vi avtaler en tid for henting, som regel etter 2-3 timer. Vi overvåker hunden til den er våken ved hjemsendelse.
 • Svar fra NKK vil som regel komme innen 10 virkedager.

AD (albueleddsdysplasi)

Våre veterinærer er godkjent av NKK til å ta AD-røntgen for registrering i Dogweb.

AD, eller albueleddsdysplasi er en fellesbetegnelse for flere ulike utviklingsfeil i albuen. Felles for dem er at de vil føre til feilbelastning og unormal slitasje i albueleddet. Noe som igjen fører til betennelsesreaksjoner, skade på leddbrusk og etter hvert forkalkninger. Dette fører til smerte og etter hvert nedsatt funksjon i albueleddet. Vanlig symptom halthet i forskjellig grad. Det er også vanlig å se stivhet etter hvile, som ofte bedres når hunden har beveget seg en stund.

AD sees hyppigst hos store, hurtigvoksende raser.

AD graderes fra 0 til 3. Grad 0 er fri, grad 1 er svak AD, grad 2 middels grad AD og grad 3 er sterk grad AD.

Prosedyre ved AD-røntgen:

 • Dyret må være ID-merket og registrert i NKK.
 • Dyret må være over 12 måneder.
 • Det skal skrives ut et eget AD-skjema fra Dogweb før undersøkelsen gjøres. Dette skjemaet skal underskrives av eier før undersøkelsen starter. Skjemaet bestiller du enklest selv ved å logge inn på NKK «Min side». VI kan eventuelt hjelpe deg med dette ved klinikken.
 • Ta for enkelhets skyld med stamtavlen når du kommer til time.
 • Det er et krav at dyret skal være neddopet ved undersøkelsen. Hunden bør derfor fastes i 3-5 timer før timen. Vann skal være tilgjengelig hele tiden.
 • Når dyret er trøtt blir det flyttet til røntgen. Vi avtaler en tid for henting, som regel etter 2-3 timer. Vi overvåker hunden til den er våken ved hjemsendelse.
 • Svar fra NKK vil som regel komme innen 10 virkedager.

Les mer på NKK sine sider om prosedyrer ved HD/AD-røntgen og skjelettlidelser.

Bestill helsescreening eller attest hos  Smådyrklinikken Inn-Trøndelag

Har du noen spørsmål eller ønsker du å bestille time? Ring oss på telefon 74 08 14 11 eller send oss en melding via kontaktskjemaet.

røntgenbilde av hoftene til en hund
ikon, logo

Kontakt Smådyrklinikken

Ring oss på telefon: 74 08 14 11

Send oss en epost på [email protected] eller bruk skjemaet her.

Rinnvegen 5, 7609 Levanger

Åpningstider:

Mandag og Torsdag: 08:30-18:00
Tirsdag, Onsdag og Fredag: 08:30-16:00

Poliklinikken avsluttes en time før stengetid.

røntgen av albue, hund
dyrlege helseundersøker hund
valp til undersøkelse hos dyrlege