Blodprøver og bildediagnostikk

For å komme frem til riktig diagnose, og fastsette riktig behandling tar vi ofte i bruk forskjellig type bildediagnostikk og blodprøver.

På vårt eget laboratorium utfører vi blodanalyse, noe som gjør at vi kan bekrefte diagnose i løpet av kort tid og dermed sette i gang med relevant behandling fortløpende.

Smådyrklinikken har investert i moderne og avanserte apparater som hjelper dyrlegene våre i arbeidet. Det er selvsagt en forutsetning at man har god kunnskap i å bruke utstyret, og har erfaring til å tolke resultatene. Vi har tatt videreutdanning innen dette og nyter godt av det i klinikkhverdagen.

Røntgen

Mange lidelser kan oppdages ved hjelp av røntgen. Det kan være skader/forandringer i skjelettet, fremmedlegemer, sykdommer i mage/tarm, urinveier, svulster, forandringer i brystkassen og hjertelidelser.

Vi utfører alle ordinære typer røntgenundersøkelser ved klinikken, i tillegg til mer spesielle undersøkelser som kontrastundersøkelser av mage/tarm og urinveier.

Eksempler på rutineundersøkelser der vi bruker røntgen er HD og AD –undersøkelser, undersøkelser av ryggraden, og til å telle antall valper ved drektighet.

Klinikken har et nytt røntgenapparat med digital fremkalling som gir gode bilder av høy diagnostisk kvalitet. Ettersom bildene er digitale kan de med et enkelt tastetrykk sendes videre til spesialistundersøkelser i Europa og USA.

Ultralyd av hund

Ultralyd er et uvurderlig verktøy innenfor svært mange sykdomsproblemer, og er flittig brukt ved klinikken vår. Det krever riktignok lang erfaring å tolke ultralydbilder. To av veterinærene våre har videreutdannet seg innen ultralyd, og har drevet med dette i mange år.

Fordelen med ultralyd er at det er en smertefri, rask og enkel undersøkelse for de som har erfaring i å tolke bildene. Mange har sikkert sett gråhvite felt på en ultralydskjem og ikke skjønt noe av hva man ser. For dyrlegene våre er dette en egen verden som kan gi et fantastisk innblikk i hva som skjer inne i kroppen.

Til eksempel brukes ultralyd ved alt fra undersøkelse og prøvetaking av organer i bukhulen, til undersøkelse for fremmedlegemer, screening for kreft, pusteproblemer, reproduksjonsproblemer og drektighetsundersøkelser. Hos oss er ultralydapparatet daglig i bruk.

HD/AD røntgen

HD (Hofteleddsdysplasi)

Våre veterinærer er godkjent av NKK til å ta HD-røntgen for registrering i Dogweb.

Hofteleddsdysplasi er en arvelig lidelse der hoftekula ikke ligger stabilt inne i hofteskålen -som ofte er grunn. Dette vil føre til unormal slitasje i leddet slik at hunden på sikt kan få betennelsesreaksjoner, forkalkninger og smerter i hoftene.

HD graderes fra A til E. A og B regnes som HD-fri, C regnes som svak grad, D moderat grad og E sterk grad av HD.

Ved HD-undersøkelsen skal dyret være sedert. Det tas et røntgenbilde av hoftene, som sendes inn til NKK for vurdering av faste HD-avlesere. Det er viktig at slike HD-bilder har veldig høy kvalitet, og vi har strenge regler å forholde oss til for at bildet har god nok kvalitet for å kunne avleses.

Prosedyre ved HD-røntgen:

 • Dyret må være ID-merket og registrert i NKK.
 • Dyret må være over 12 måneder (noen større raser må være over 18 måneder)
 • Det skal skrives ut et HD-skjema fra Dogweb før undersøkelsen gjøres. Dette skjemaet skal underskrives av eier før undersøkelsen starter. Skjemaet bestiller du enklest selv ved å logge inn på NKK «Min side». Vi kan eventuelt hjelpe deg med dette ved klinikken.
 • Ta for enkelhets skyld med stamtavlen når du kommer til time.
 • Det er et krav at dyret skal være neddopet ved undersøkelsen. Hunden bør derfor fastes i 3-5 timer før timen. Vann skal være tilgjengelig hele tiden.
 • Når dyret er trøtt blir det flyttet til røntgen. Vi avtaler en tid for henting, som regel etter 2-3 timer. Vi overvåker hunden til den er våken ved hjemsendelse.
 • Svar fra NKK vil som regel komme innen 10 virkedager.

AD (albueleddsdysplasi)

Våre veterinærer er godkjent av NKK til å ta AD-røntgen for registrering i Dogweb.

AD, eller albueleddsdysplasi er en fellesbetegnelse for flere ulike utviklingsfeil i albuen. Felles for dem er at de vil føre til feilbelastning og unormal slitasje i albueleddet. Noe som igjen fører til betennelsesreaksjoner, skade på leddbrusk og etter hvert forkalkninger. Dette fører til smerte og etter hvert nedsatt funksjon i albueleddet. Vanlig symptom halthet i forskjellig grad. Det er også vanlig å se stivhet etter hvile, som ofte bedres når hunden har beveget seg en stund.

AD sees hyppigst hos store, hurtigvoksende raser.

AD graderes fra 0 til 3. Grad 0 er fri, grad 1 er svak AD, grad 2 middels grad AD og grad 3 er sterk grad AD.

Prosedyre ved AD-røntgen:

 • Dyret må være ID-merket og registrert i NKK.
 • Dyret må være over 12 måneder.
 • Det skal skrives ut et eget AD-skjema fra Dogweb før undersøkelsen gjøres. Dette skjemaet skal underskrives av eier før undersøkelsen starter. Skjemaet bestiller du enklest selv ved å logge inn på NKK «Min side». VI kan eventuelt hjelpe deg med dette ved klinikken.
 • Ta for enkelhets skyld med stamtavlen når du kommer til time.
 • Det er et krav at dyret skal være neddopet ved undersøkelsen. Hunden bør derfor fastes i 3-5 timer før timen. Vann skal være tilgjengelig hele tiden.
 • Når dyret er trøtt blir det flyttet til røntgen. Vi avtaler en tid for henting, som regel etter 2-3 timer. Vi overvåker hunden til den er våken ved hjemsendelse.
 • Svar fra NKK vil som regel komme innen 10 virkedager.

Les mer på NKK sine sider om prosedyrer ved HD/AD-røntgen og skjelettlidelser.

Kontakt Smådyrklinikken Inn-Trøndelag

Har du noen spørsmål eller ønsker du å bestille time? Ring oss på telefon 74 08 14 11 eller send oss en melding via kontaktskjemaet.

blodprøve
ikon, logo

Kontakt Smådyrklinikken

Ring oss på telefon: 74 08 14 11

Send oss en epost på [email protected] eller bruk skjemaet her.

Rinnvegen 5, 7609 Levanger

Åpningstider:

Mandag og Torsdag: 08:30-18:00
Tirsdag, Onsdag og Fredag: 08:30-16:00

Poliklinikken avsluttes en time før stengetid.

røntgen av hund
ikon, logo

Bestill time

Telefon: 74 08 14 11

Epost: [email protected]