ID-merking og registrering

ID-merking bringer dyret hjem

ID-merking av kjæledyr blir stadig mer vanlig, og kreves nå i mange tilfeller. Vi oppfordrer alle til å ID-merke hundene sine.

Ved å ID-merke dyret ditt sikrer du at det kan spores tilbake til deg om det skulle bli borte og blir funnet av andre. Det bekrefter også hvilket individ det er ved for eksempel utenlandsreiser og ved utstillinger etc.

Ønsker du å bestille id-merke til hunden din? Ta kontakt med oss.

Hvordan foregår id-merking av hund

ID-merkingen består av en chip som settes under huden i nakken. Dette er ikke smertefullt hvis det gjøres på riktig måte, og dyret trenger ikke bedøvelse. Chipen har et unikt 11-sifret nummer som knyttes opp mot eiers kontaktinformasjon i et register. Chipen leses enkelt av med en chipleser hos for eksempel veterinær eller politi.

Noen uker etter merking skal du få tilsendt et id-kort. Sjekk at alle dataene som er registrert stemmer. Dersom du ikke mottar dette kortet anbefaler vi at du, noen uker etter at dyret har blitt merket, går inn på https://www.dyreid.no/idmerking/finn-ditt-dyr.html og sjekker at dyret er blitt registrert og at all informasjon som er registret på ditt dyr stemmer.

Dersom du skulle flytte, endre telefonnummer eller selge/gi bort hunden må du selv ta kontakt med Dyreidentitet for å gjøre endringer i de registrerte data. Dette oppdateres ikke automatisk via dyrlegens datasystem.

Umerkede dyr kan få en usikkert skjebne

Vi opplever dessverre ofte at umerkede og skadede dyr leveres til veterinær. Dersom dyret er hardt skadet/veldig syk og dyret ikke er merket, vil det i mange tilfeller bli avlivet, selv om det er mulighet for å kunne redde det. Vi blir ofte nødt til å gå ut fra at en eier som velger å ikke ID-merke dyret sitt, heller ikke vil velge å gjennomføre omfattende og kostbare undersøkelser/behandlinger. Du kan enkelt og rimelig sørge for at ditt dyr ikke avlives unødvendig ved å id-merke det!

Krav til ID-merking

Det er visse tilfeller der et dyr må være id-merket. For eksempel er det et krav hvis hunden skal reise utenfor Norges grenser. Alle dyr som skal ha utstedt EU-pass må være merket. Alle hunder registrert i NKK må være ID-merket.

En sikker individ-identifikasjon er en forutsetning i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse (HD/AD-røntgen og andre undersøkelser), handel, utstillinger, konkurranser, grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold. Før tegning av forsikring er det naturlig at kjæledyret er ID-merket.

Du kan lese mer om id-merking, hvordan man endrer data og søke på ditt dyrs nummer her.

EU-pass til hund

Alle dyr som skal reise over Norges landegrenser må ha et personlig EU-pass. Slike pass kan kun utstedes hos veterinær.

Dyret ditt må være ID-merket før det kan få utstedt pass. Hvis det ikke er det fra før kan vi gjøre det samtidig med at passet utstedes –du må da bestille time til dette på forhånd.

Hvis dyret ditt allerede er ID-merket trenger du ikke bestille en egen time. Da tar du med dyret ditt inn på klinikken og henvender deg i resepsjonen. Vi vil avlese chip-nummeret på dyret, og koble dette til EU-passet. Det er viktig for oss å ha info om dyret, slik som fødselsdato, tidligere vaksiner etc.  Passet vil utfylles mens du venter, det vil ta 10-20 minutter, alt etter hvor hektisk det er på klinikken akkurat den dagen.

Husk å få ordnet pass i god tid før du skal ut å reise. Noen behandlinger krever dokumentasjon i pass minst 21 dager før det er gyldig for reise.

Les mer om utenlandsreise her.

Kontakt oss om du ønsker ID-merking og pass til dyret ditt.

id-merking av hund, valp
ikon, logo

Kontakt Smådyrklinikken

Ring oss på telefon: 74 08 14 11

Send oss en epost på [email protected] eller bruk skjemaet her.

Rinnvegen 5, 7609 Levanger

Åpningstider:

Mandag og Torsdag: 08:30-18:00
Tirsdag, Onsdag og Fredag: 08:30-16:00

Poliklinikken avsluttes en time før stengetid.

Ormekur og pass til dyr, EU-pass