Salmonella hos katt. Vårens ikke fullt så vakre eventyr

Vi gleder oss vel alle sammen på de første vårtegnene nå. Men ikke alle typer vårtegn er like velkommen. På Smådyrklinikken er det nemlig et sikkert tegn på at vinteren slipper taket når vi begynner å få inn katter som er syke med Salmonella-infeksjon. 

Småfugler er som regel smittekilde

Salmonella finnes i tarmen hos smittede dyr og fugler, og man smittes ved at man får i seg spor av avføring fra smittede dyr.

Kattene blir som regel smittet av småfugler ved matstasjoner/fuglebrett. Fugler med salmonellasmitte er ofte påkjente og lettere å fange for kattene. Avføring med salmonellasmitte fra fuglene kan også forurense miljøet rundt matstasjonene. Slik kan kattene få avføring på poter/pels, og videre få det i seg når de pusser og steller seg.

Symptomer på Salmonellasmitte

Det kan variere hvor syke katter som er smittet med Salmonella blir. Noen viser ingen tegn til sykdom. En del får lette symptomer som nedsatt matlyst, og er litt slappe. Og noen blir veldig syke med ett eller flere typiske symptomer, som mild til kraftig og eventuelt blodig diare, kvalme/oppkast, buksmerter, feber, opphørt matlyst, og de er svært slappe.

Det er viktig at du tar kontakt med veterinær hvis du mistenker at katten din er syk.

Diagnose

Man sjekker for Salmonella ved å sende inn avføringsprøve fra dyret.  Det er aldri normalt med salmonellabakterier i avføringen til katt, så hvis laboratoriet påviser salmonellabakterier er man sikker på diagnosen.

Behandling av Salmonella

Salmonella anbefales ikke behandlet med antibiotika. Det kan faktisk gjøre kattene sykere, blant annet fordi antibiotika også fjerner gode/nyttige bakterier i tarmen. Vi trenger gode tarmbakterier slik at de kan konkurrere ut bakterier som kan gjøre oss syke –som Salmonella. I tillegg er man med rette redd for resistensutvikling.

Hvilken behandling kattene trenger avhenger av hvor syke de er, men man bør alltid ta kontakt med dyrlege raskt hvis man mistenker at katten er smittet med Salmonella. Behandling vil bestå av blant annet væskebehandling, kvalmedempende medisin, stabiliserende midler for mage/tarm, smertestillende, spesialfôring og annen støttebehandling.

Katt i tre

Zoonose

Salmonella er en zoonose. Det vil si at det kan smitte fra dyr til menneske og kan gjøre mennesker syke i varierende grad. Mennesker får gjerne symptomer fra mage/tarm. Det går ca to døgn fra man smittes til man blir syk.

Salmonella er er B-sykdom, og veterinærer som påviser dette er pliktige til å melde det inn til Mattilsynet. Det er også en del restriksjoner og regler som må følges hvis man har en katt med Salmonella. Katten må blant annet holdes inne til den er frisk. Den bør helst holdes adskilt fra andre katter i husholdet. Den kan ikke delta på utstilling eller være på kattepensjonat etc før visse kriterier er fyllt. Avføring og kattesand skal kastes i restavfall (brennbart avfall).

Det er generelt veldig viktig med god hygiene, og man må gjøre sitt beste for å unngå at avføring fra katten kan smitte andre dyr eller mennesker. God håndhygiene er spesielt viktig.

Salmonella hos hunder

Hunder kan også bli smittet av Salmonella, og det er derfor lurt å unngå at de snuser og får i seg rester ved fuglebrettet. Man bør ikke mate fugler der hundene oppholder seg i hagen. Og man bør passe på at hunder ikke kan fange småfugler som er svake pga salmonellainfeksjon.

Hunder får som regel lignende symptomer som kattene.

Forebygge smitte

Alle som mater småfugler bør være obs på dette nå på senvinteren/våren, og prøve å forebygge smitte. Velg fôringsautomater der fuglene ikke kan grise det til med avføring.  Vær spesielt obs hvis man ser småfugl som er uvanlig tam etc. Fjern døde fugler på forsvarlig måte. Vær obs på området under fôringsautomatene. Pass på å vaske hendene godt med såpe etter man har rengjort ved fuglebrett etc.

Nå om våren bør man vurdere å flytte fôringsområdet for småfugl bort fra områder der kjæledyr oppholder seg.

 

Du kan lese mer om Salmonella og restriksjoner på Mattilsynet.no