sertifiseringslogo, iso

Vi er ISO-sertifisert

Som medlem av Den norske veterinærforeningens sertifiserings--ordning, er dyreklinikker og dyresykehus sertifisert iht. ISO 9001:2015 for kvalitets-ledelse. ISO-standardens hovedformål er kvalitetssikring av arbeidsprosesser, samt forbedring og effektivisering av disse, slik at det blir mer tid og fokus på det aller viktigste; nemlig veterinærens behandling av dyret og på god kommunikasjon, slik at du som dyreeier blir informert og rådført i forbindelse med ditt dyrs behandling og oppfølging.

Derfor har vi:

  • Fornøyde kunder, gjennom god informasjon før, under og etter behandling av ditt dyr
  • Fornøyde ansatte, gjennom gode systemer for bl.a. etterutdannelse
  • Utstyr og hygiene med høystandard
  • Pasientjournaler med riktig innhold
  • Jevne kontroller
  • Kontinuerlig forbedring

Sertifiseringsordningen har  6 fokusområder:

1 Kommunikasjon: Konsultasjoner starter alltid med en samtale for å avklare dine forventninger til oss, hvilke muligheter som finnes for ditt dyr og hva konsultasjonen/behandlingen vil komme til å koste.

2 Journalføring: Alle våre pasienter har en egenjournal med detaljert behandlingshistorikk. De ansatte harderfor god og lett tilgang på ditt dyrs behandlingshistorikk når du kommer til oss.

3 Kontakt og oppfølging: Under behandling og evt.innleggelse, holder vi løpende kontakt. Dersom behandlingsbehov og/eller økonomi endres underveis, vil du alltid bli kontaktet og rådført.

4 Kundetilfredshet: Du og ditt dyr er selve grunnlaget for vår klinikkdrift. Din tilbakemelding er derfor verdifull for oss. Vi samler systematisk inn all ris og ros, og går jevnlig gjennom disse på våre personalmøter - for å sikre kontinuerlig forbedring av våre behandlingsprosedyrer. I tillegg gjennomfører vi regelmessige kundetilfredshetsundersøkelser.

5 Kontroll på utstyr og hygiene: Vi utfører jevnlig service, rengjøring, sterilisering, pakking og forsegling av allevåre instrumenter, og utstyret vi ellers benytter. Alt iht. anerkjente metoder og utstyrsleverandørens krav.

6 Etterutdannelse: Alle våre medarbeidere må dokumentere nødvendig kompetanse for å utføre sitt arbeid. De har også en individuell kompetanseplan. Etterutdannelse og jevnlig faglig påfyll, sikrer at vi enkeltvis blir enda bedre og alltid vil være i stand til å levere den beste og mest oppdaterte behandling, med optimal sikkerhet og diagnostisk presisjon – til det beste for ditt dyr.

hund, veterinær
ikon, logo

Kontakt Smådyrklinikken

Ring oss på telefon: 74 08 14 11

Send oss en epost på [email protected] eller bruk skjemaet her.

Rinnvegen 5, 7609 Levanger

Åpningstider:

Mandag og Torsdag: 08:30-18:00
Tirsdag, Onsdag og Fredag: 08:30-16:00

Poliklinikken avsluttes en time før stengetid.

katt, veterinær